Revisors skærpede indberetningspligt virker ikke i fondene

Revisorerne har været yderst tilbage­hold­ende med at indberette erhvervs­drivende fonde til Erhvervs­styrelsen, siden den nye erhvervs­fondslov trådte i kraft i 2015. Hensigten med den nye, skærpede indberet­nings­pligt var ellers at ind­drage revi­sorerne i et mere effek­tivt fonds­tilsyn. Men den mission er mislyk­kedes, vurderer flere eksperter på bag­grund af samtlige ind­beret­nings­sager, som Nyheds­brevet Dan­marks Fonde har fået aktindsigt i.

Stop "Den ek­ster­ne re­vi­sion er en ek­strem vig­tig…