Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Efter en ændring af fondsloven kan arvemidler til ngo-fonde fremover uddeles til for­må­let. Det glæder Bør­ne­can­cer­fon­den og SOS Børne­byer­ne. Men et tre­cifret mil­lion­be­løb fra afdøde menne­sker kan fort­sat ikke bruges til at indfri deres sidste vilje.

Arv ”Te­sta­men­te­re­de pen­ge kom­mer frem­over ud at ar­bej­de til…