Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De humanitære og velgørende organisa­tioners problemer med båndlagte arvemidler er langt fra løst efter Civil­styrelsens afgørelse i Læger uden Grænser-sagen i forrige uge. Kapi­talen på 66 mio. kr. er kun frigjort på betingelse af, at fonden sparer beløbet sam­men og fast­fryser det igen. Danmarks Fonde har søgt svar på, hvor lang tid fonden får til at gen­rejse kapitalen. Og vi har set på de to helt væsens­forskel­lige opfattelser af be­gre­bet ’arve­indtægt’, der udstiller skis­maet mellem de ind­sam­lende fondes daglige drift og evig­heds­perspek­tivet i fondsloven, som admini­streres af en grundig, men hårdt presset fonds­myndighed. ”Det bedste vil være en politisk løsning og en juste­ring af fonds­loven,” siger admini­stre­rende direktør i SOS Børne­byerne, Mads Klæ­strup Kristen­sen, som sidste år måtte fast­fryse arve­midler for 26 mio. kr.

Båndlagte arvemidler Med min­dre te­sta­tor ud­tryk­ke­ligt skri­ver, at ar­ven skal…