NGO’er og indsamlende fonde opdyrker arvemarkedet

Velgørende organisationer investerer i øjeblikket kraftigt i at opdyrke markedet for arv og testamentariske gaver. Samlet set modtager indsamlende foreninger og fonde mere end en halv milliard kr. i arv om året. Men potentialet er endnu større, og derfor sætter orga­ni­sa­tionerne ind med flere forskellige redskaber for at hverve flere testatorer. Arve­mar­keds­fø­ring er et voksende fokus­område for ngo’erne.

Arv & testamente 31 ind­sam­len­de for­e­nin­ger og fon­de er gå­et sam­men om et nyt…