Amerikansk miljøfond får pris for kreativ kommunikation

Global Greengrants Fund får den amerikanske fondsbranches kommunikationspris for sit strategiske arbejde med at koble kampen for kvinders rettigheder med klimakampen i udviklingslande. Kampagnen #WomenAndClimate lykkedes med at tiltrække kloge investeringer, der støtter begge formål samtidig.

Den ame­ri­kan­ske mil­jø­fond, Glo­bal Gre­en­grants Fund, har mod­ta­get årets pris for frem­ra­gen­de stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion af…