Community Foundations på global fremmarch – men ikke i Danmark

I januar 2016 åbnede The European Community Foundation Initiative (ECFI). Med hovedkontor i Berlin har ECFI som erklæret mål, at blive det europæiske omdrejningspunkt for Community Foundations. Men selvom den særlige, lokalt baserede fondstype er på hastig fremmarch overalt i verden, er der stadig hvide pletter på verdenskortet over Community Foundations. Blandt andet Danmark.

I lø­bet af de se­ne­ste 25 år er lo­kalt ba­se­re­de fon­de for al­vor ble­vet et glo­balt fæ­no­men. Der er i dag om­kring 1.847…