EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske organisationer i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge organisationerne er nødvendig for at sik­re manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skep­sis over for en po­li­ti­se­ring af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE for­ven­ter fuld opbakning til den nye politiske linje.

EFC, Dafne, EVPA

Da The European Foundation Centre (EFC) i april 2017 udsendte en protestskrivelse mod den ungarske regerings indblanding...