Europæisk filantropi skruer op for det politiske arbejde

Det filantropiske manøvrerum i Europa er truet. Det mener de europæiske fonds­or­ga­ni­sa­tio­ner EFC og DAFNE, som i en ny rapport varsler en mere politisk aktiv rolle for Eu­ro­pas fondssektor. Det politiske arbejde er ”en naturlig udvikling”, som dog ikke bør tage overhånd, vurderer administrerende direktør Jesper Nygård i Realdania, der også er med­lem af styrelsesrådet i EFC.

Filantropi!
Mo­del­fo­to

Den filan­tro­pi­ske sek­tor i Eu­ro­pa…