Europæiske fondsorganisationer kritiserer hollandsk lovudkast om øget donortransparens

European Foun­dation Centre (EFC) og Donor and Founda­tions Network in Europe (DAF­NE) kritiserer i stærke vendinger et hollandsk lov­udkast, der vil tvinge civil­sam­funds­sek­to­ren til at offent­lig­gø­re navn og land på donorer bag beløb, der er større end 15.000 euro.

I et on­li­ne hø­rings­svar ta­ger de to eu­ro­pæ­i­ske fonds­fæl­les­ska­ber af­stand fra et lov­for­slag i Hol­land, der sø­ger at…