Nordiske fonde vil diskutere forholdet til velfærdsstaten på netværksmøde

Er nordiske velfærdsstater under udvikling eller afvikling? Og hvordan skal fondene for­holde sig til de globale udfordringer, der sætter velfærdsstaten under pres? Det er blandt de centrale emner som bliver diskuteret, når det fjerde netværksmøde for nor­diske fonde afholdes i København i slutningen af oktober. Blandt oplægsholderne er Mogens Lykke­toft og Olafur Eliasson.

Nordic Network Meeting 2017

De nor­di­ske fon­de har en sær­lig fæl­les bag­grund, som ad­skil­ler dem fra bå­de ame­ri­kan­ske og an­dre eu­ro­pæ­i­ske fon­de…