Ny norsk lov bryder med dansk tradition: Kapitalforvaltning er bestyrelsens ansvar

Det er fondsbestyrelserne – ikke staten – der skal sørge for, at fondenes formuer for­val­tes forsvarligt. Det er grundtanken bag en ny norsk fonds­lov, der på flere måder bry­der med blandt andet danske traditioner.

Bjørn O. Øiulfstad, adm. direktør i Stiftelsesforeningen Med det nye nor­ske lov­for­slag ty­de­lig­gø­res be­sty­rel­sens…