Rotary og Bill & Melinda Gates Foundation får bugt med invaliderende sygdom

The Rotary Foundation har siden 1980'erne doneret 1,5 milliarder dollars på verdensplan for at komme den frygtede sygdom polio til livs. Bill & Melinda Gates Foundation gik ind i bestræbelserne i 2007 med store beløb, og der er nu kun meget få nye tilfælde af polio i verden. Per Høyen, der har siddet i Rotary Internationals bestyrelse, fortæller om, hvor­dan samspillet mellem fonde, frivillige og landes regeringer er gået op i en højere enhed.

Poliovaccine (foto: Rotary International) ”Vi er tæt på at eli­mi­ne­re den an­den vær­ste…