Styrket nordisk fondsnetværk mødes om filantropiske udfordringer

Danske fonde var med for første gang, da Nordic Foundation Network Meeting blev afholdt i Stockholm tidligere på ugen. Repræsentanter fra mere end 50 nordiske fonde diskuterede fælles udfordringer, filantropiske metoder og samarbejder på tværs af fondsbrancher, der alle arbejder inden for rammerne af en stærk velfærdsstat. Deltagerne fik også lejlighed til at overveje, om fondene i virkeligheden kunne gøre mere godt for verden, hvis de arbejdede strategisk med deres formueforvaltning.

Filan­tro­pi­ske fon­des rol­le i de nor­di­ske sam­fund var det gen­nem­gå­en­de te­ma, da godt 90 del­ta­ge­re fra 50 fon­de i Fin­land,…