Det enkelte bestyrelsesmedlem kan blive erstatningsansvarlig for fondens ledelsesfejl

I går – onsdag den 22. februar - offentliggjorde Erhvervsstyrelsen sin endelige afgørelse i sagen om bestyrelsesansvar i forbindelse med den erhvervsdrivende fond, Fonden Wonder­ful Copenhagens engagement i DRs afholdelse af Eurovision Song Contest i 2014. Styrelsen fastholdt blandt andet, at den tidligere bestyrelsesformand har handlet ansvars­pådragende ved at lade fonden dække dele af underskuddet hos DR. Sagen understreger vigtigheden af, at det enkelte bestyrelsesmedlem er bevidst om sit ansvar og opgaver, og har et indgående kendskab til de nye regler på området, påpeger erhvervs­juridisk rådgiver Martin Poulsen. Han gennemgår her kort de nærmere regler for fondsbestyrelsens ansvar.

Martin Poulsen, erhvervsjuridisk rådgiver, Clemens
Mar­tin Po­ul­sen, Ma­na­ger, Law, EY

En fond er sel­ve­jen­de. Den…