Fonde kan slippe fri af Civilstyrelsens stramme praksis

Stram regulering kan gøre det svært for ikke-erhvervs­drivende fonde at skabe optimale beting­elser for deres vel­gørende aktiviteter. Det oplever blandt andet flere indsam­lende fonde, som har kvaler med at bruge arve­ind­tægter til uddelinger eller med at få et or­dent­ligt afkast på formuen i lavrente­økono­mien. Men det er forholds­vist enkelt at slippe ud af fonds­lovens restrik­tive regel­sæt og Civil­styrel­sens stramme praksis. Det var nogle af de pointer, der blev diskuteret da de indsam­lende organi­sationers branche­orga­ni­sa­tion, ISOBRO afholdt medlems­møde om besty­relses­ansvar og fonds­lovgivning.

Arvemidler som skal lægges til formuen i stedet for at blive brugt på de velgørende formål samt restriktive investeringsregler. Det er nogle af de områder, hvor civilstyrelsens strammere praksis giver problemer for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Arvemidler som skal lægges til formuen i stedet for at...