Fondes CVR-fejl skaber kaos før tidsfrist for reelle ejere

Fraværet af et officielt fondsregister med kobling til CVR giver nu problemer både for fon­de og for myndigheder. Inden 1. december skal også be­sty­rel­serne i ikke-er­hvervs­driven­de fonde regi­stre­res som reelle ejere for at over­holde EU’s hvidvask­regler. Men på grund af fejl i regi­stre­ringerne og lang sags­behand­lings­tid hos regi­stre­rings­myndig­heden vil mange fonde ikke nå at kom­me i mål. Erhvervs­styrelsen har endnu ikke fast­sat stør­rel­sen af bøden for at over­skride fristen.

Reelle ejere – et eksempel Al­le virk­som­heds­ty­per skal ha­ve re­gi­stre­ret og…