Fondstilsyn iværksætter uddelingskontrol

Erhvervsstyrelsen planlægger at gennemføre et kontrolforløb med de erhvervsdrivende fondes uddelinger. Nye redskaber i erhvervsfondsloven har givet bedre mulighed for at tjekke om fondene overholder uddelingsreglerne.

Siden implementeringen af den nye erhvervsfondslov har fondstilsynet i Erhvervsstyrelsen ikke gennemført systematiske...