Fondstilsyn iværksætter uddelingskontrol

Erhvervsstyrelsen planlægger at gennemføre et kontrolforløb med de erhvervsdrivende fondes uddelinger. Nye redskaber i erhvervsfondsloven har givet bedre mulighed for at tjekke om fondene overholder uddelingsreglerne.

Si­den im­ple­men­te­rin­gen af den nye er­hvervs­fonds­lov har fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke gen­nem­ført sy­ste­ma­ti­ske…