Højere skat på fonde rammer Udkantsdanmark

Det vil ramme de i forvejen trængte yderområder i Danmark, hvis regeringen sænker fondenes konsolideringsfradrag fra 25 til 4 pct. ”Det er et meget trist forslag og endnu et eksempel på, at regeringen trods gode intentioner lader embedsværket kværne videre uden at analysere konsekvenserne for landsbysamfundene,” siger Kim Ruberg, der blandt andet repræsenterer 18 udkantskommuner i foreningen Danmark På Vippen.

Si­den ja­nu­ar har Fol­ke­tin­gets drøf­tel­ser af lov­for­slag L71 om øget fonds­be­skat­ning væ­ret ud­sat på ube­stemt tid.…