MF’er går ind i sag om opløsning af fonde

MF, Erling Bonnesen, (V) går nu ind i sagen om Fyn-Langelands Fond, som ikke kan få Civilstyrelsens tilladelse til at dele resterne af fondens formue ud til formålet. ”Det hand­ler ikke kun om en enkelt sag, det er den generelle administrative linje, der er for stram,” siger han. Fondslovens regler om opløsning bør laves om, mener professor i fonds­ret.

Fyn-Langelands Fond ”Pro­ble­met er, at ka­pi­ta­len bli­ver ud­hu­let. Og til…