Ny analyse: Fonde bidrager for meget til statskassen

Danske fonde har i 2016 og 2017 bidraget med over 400 mio. kr. for meget til statens fi­nan­ser efter den kraftige nedsættelse af konsoli­de­rings­fra­dra­get i 2016, viser nye be­reg­ning­er fra konsulenthuset PwC. Potentielle donations­modtagere risikerer dermed at gå glip af pengene. Skatte­ministeren afventer Finans­ministeriets dom før en eventuel ind­gri­ben.

Fondskonferencen 2018 – PwC Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har un­der­vur­de­ret fon­de­nes bi­drag til…