Ny fondsmodel: ”Den strider mod en ejerleders ånd, arbejdsform og interesser”

En ny model for overdragelse af en virksomhed til en erhvervs­fond blev præsenteret i sid­ste uge. I halvandet år har embeds­mænd og eksperter arbejdet på anbefa­lingerne. Nu skal modellens anbefa­linger drøftes blandt Folketingets partier. Men vil modellen virke for dem, det hele handler om – virksom­heds­ejerne? Vi har talt med ejerleder og fil­an­trop, Jeppe Hedaa, der ønsker at overdrage sit livsværk til en fond. ”Arbejds­gruppen skul­le have brugt et par timer til at få input fra sådan nogle som mig,” siger han efter at have læst rapporten.

Jeppe Hedaa (fotograf: Rasmus Luckmann) “Det hav­de må­ske løf­tet for­sla­get en del at spør­ge…