Skal en fond ud­de­le li­ge me­get til al­men­nyt­te som til stif­ters fa­mi­lie, hvis ud­de­lings­for­må­le­ne er li­ge­stil­le­de?

Det…