Anne-Marie Skov bliver formand i Tuborgfondet

Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher overlader formandsposten i Tu­borg­fon­det til Anne-Marie Skov.

Anne-Marie Skov
 
Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se ud­pe­ger Tu­borg­fon­dets di­rek­tør, An­ne-Ma­rie Skov som ny for­mand i Tu­borg­fon­dets…