Erik Darre indtræder i Velux Fonden

Fhv. chef for forsvarets sundhedstjeneste, Erik Darre er nyt bestyrelsesmedlem i Velux Fonden.

Erik Michael Darre

Generallæge Erik Michael Darre er indtrådt i Velux Fondens bestyrelse. Han afløser Kamilla Kann Rasmussen, der...