Erik Darre indtræder i Velux Fonden

Fhv. chef for forsvarets sundhedstjeneste, Erik Darre er nyt bestyrelsesmedlem i Velux Fonden.

Erik Michael Darre

Ge­ne­ral­læ­ge Erik Mi­cha­el Dar­re er ind­t­rå­dt i Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­se. Han af­lø­ser Ka­mil­la Kann Ras­mus­sen, der…