Fondenes Videnscenter har ansat to nye medarbejdere

Sekretariatet i Fondenes Videnscenter bliver fra 1. oktober udvidet med en kom­mu­ni­ka­tions­chef og en senioranalytiker med indgående kendskab til den danske fondssektor.

Jacob Møller Overgaard & Christian Edelvold Berg Ja­cob Møl­ler Over­gaard og Chri­sti­an Edel­vold Berg er an­sat…