Foreningen NLP får administrerende direktør

Foreningen NLP har ansat Lars Wallberg til jobbet som administrerende direktør for foreningen, der i 2015 blev udskilt fra Tryghedsgruppen. Han får dermed ansvaret for at skabe det bedst mulige formueafkast, som blandt andet skal bruges til uddelinger inden for mental sundhed og indsatser mod arbejdsrelateret stress.

Lars Wallberg (fotograf: Lennart Søgård-Høyer) Lars Wal­l­berg (fo­to­graf: Len­nart…