Hanne Rasmussen ansat som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter

Den 15. maj tiltræder den tidligere direktør i Lego Fonden, Hanne Elisabeth Rasmussen stillingen som sekretariatschef i Fondenes Videnscenter.

Hanne Rasmussen

I mid­ten af maj star­ter Han­ne Elisa­beth Ras­mus­sen som se­kre­ta­ri­ats­chef i det ny­e­tab­le­re­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Hun…