Isobro får ny generalsekretær

Bestyrelsen i indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro, udnævner Mette Grovermann til ny generalsekretær.

Mette Grovermann
 
Met­te Grover­mann er med virk­ning fra 1. sep­tem­ber ud­pe­get som ge­ne­ral­se­kre­tær i Iso­bro.

Det op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen i…