Mary Fonden får ny kommunikationschef

Bodil Liv Holm er ny kommunikationschef i Mary Fonden.

Bodil Liv Holm
 
Bo­dil Liv Holm er an­sat som kom­mu­ni­ka­tions­chef i Mary Fon­den. Hun over­ta­ger stil­lin­gen ef­ter Hei­di Krum­hardt…