Morten Hesseldahl nyt medlem af Det Obelske Familiefonds bestyrelse

Direktøren for Det Kgl. Teater, Morten Hesseldahl, bliver nyt medlem af Det Obelske Familiefonds bestyrelse.

Morten Hesseldahl
Mor­ten He­s­sel­da­hl

I slut­nin­gen af marts fra­træ­der…