Nordea-fonden ansætter tre nye medarbejdere

Tre nye medarbejdere tiltræder 1. maj i nyoprettede stillinger i Nordea-fonden.

Nordea-fonden modtog mere end 560 ansøgere til tre nyoprettede stillinger i fonden.

Fonden ansætter to nye projektkonsulenter, som bl.a. skal være bindeled mellem fonden og støttemodtagere og have ansvar for projektstyring og rådgivning.

Den ene er Michala Brechling, der er cand.mag i filosofi og kommer fra en stilling som se­ni­or­konsulent på Københavns Universitet.

Anna Marie Krarup tiltræder den anden stilling som projektkonsulent. Hun er cand.mag i Mo­der­ne Kultur og Kulturformidling og kommer fra en stilling som projektleder i Dansehallerne.

Fonden ansætter desuden Marie Høstrup Andersen som administrativ medarbejder. Hun er cand.scient i idræt og kommer fra en stilling som forskningsassistent ved Enheden for Over­vægtige Børn og Unge på Holbæk Sygehus.

Alle tiltræder 1. maj.