Ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden

Tommy Thomsen bliver fra årsskiftet ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden.

Tommy Thomsen
 

Tom­my Thom­sen over­ta­ger pr. 1. ja­nu­ar 2019 po­sten som CEO ef­ter Bent Øster­gaard, der i lø­bet af 2019 går på…