Nyt professorat bevilget af Poul Due Jensens Fond

På Aalborg Universitet udnævnes 38-årige Katja Hose til professor i datalogi på baggrund af en ny bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Den nye professor skal gøre det lettere at navigere i informationshavet.

Katja Hose
 
Ud­næv­nel­sen af Katja Ho­se mar­ke­rer det før­ste Po­ul Due Jen­sen-pro­fes­sorat.

“Vi har med be­vil­lin­gen øn­sket at…