Østifterne ansætter projektchef

Østifterne har pr. 1. april ansat Jesper Toft Fensvig i en nyoprettet stilling som pro­gram­chef. Efter salget af Nykredit-aktier har foreningen fået tilført flere økonomiske res­sour­cer og vil fremover selv initiere og drive større projekter, eventuelt i samarbejde med udvalgte partnere.

Jesper Toft Fensvig

Jes­per Toft Fensvig er 1.4.2018 til­t­rå­dt en ny­op­ret­tet stil­ling som pro­jek­t­chef i Østif­ter­ne. Jes­per Toft Fensvig er…