Østifterne ansætter projektchef

Østifterne har pr. 1. april ansat Jesper Toft Fensvig i en nyoprettet stilling som pro­gram­chef. Efter salget af Nykredit-aktier har foreningen fået tilført flere økonomiske res­sour­cer og vil fremover selv initiere og drive større projekter, eventuelt i samarbejde med udvalgte partnere.

Jesper Toft Fensvig

Jesper Toft Fensvig er 1.4.2018 tiltrådt en nyoprettet stilling som projektchef i Østifterne. Jes­per Toft Fensvig er Cand.polit. og kommer fra en stilling som direktør i Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, der for kort tid siden er solgt til forlaget Gyldendal. Han har siden 2016 væ­ret medlem af Østifternes repræsentantskab, hvorfra han udtræder i forbindelse med an­sæt­telsen som projektchef.

Efter salget af Nykredit-aktier til fem pensionsforsikringsselskaber i slutningen 2017 har Ø­stif­terne opnået en forbedret finansiel situation, der giver foreningen mulighed for fremover at forøge de årlige uddelinger til forskellige projekter.

Det er forventningen, at Østifterne fra 2019 kan øge de årlige uddelinger fra hidtil 10 mio. kr. til omkring 50 mio. kr., og det forøgede aktivitetsniveau bevirker, at der er behov for flere res­sourcer i Østifterne.

Jesper Toft Fensvig skal bl.a. arbejde med projekter, der initieres og drives af Østifterne og være i kontakt med samarbejdspartnere om større projekter, som støttes af Østifterne.