Otto Mønsteds Fond får administrerende direktør

Nina Movin er pr. 15. december tiltrådt som administrerende direktør i Otto Mønsteds Fond.

Ot­to Møn­steds Fond får ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør med bred er­fa­ring fra den fi­nan­si­el­le sek­tor.

Ni­na Movin kom­mer fra…