Peter Engberg Jensen i bestyrelsen for 15. Juni Fonden

Formand for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg Jensen, er indtrådt i bestyrelsen for 15. Juni Fonden med virkning fra april 2017. Helene Kähler Hjenner er ny formand.

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner over­tog ef­ter Hans Jør­gen Ras­mu­sen i juli 2016 for­mand­spo­sten i be­sty­rel­sen for den al­men­nyt­ti­ge…