Peter Engberg Jensen i bestyrelsen for 15. Juni Fonden

Formand for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg Jensen, er indtrådt i bestyrelsen for 15. Juni Fonden med virkning fra april 2017. Helene Kähler Hjenner er ny formand.

Helene Kähler Hjenner overtog efter Hans Jørgen Rasmusen i juli 2016 formandsposten i bestyrelsen for den almennyttige fond, 15. juni Fonden, der er stiftet af ægteparret Lise og Valdemar Kähler i 1991. Hans Jørgen Rasmusen har siddet i 15. Juni Fondens bestyrelse i 15 år, de sidste seks...