Peter Engberg Jensen i bestyrelsen for 15. Juni Fonden

Formand for Finansiel Stabilitet, Peter Engberg Jensen, er indtrådt i bestyrelsen for 15. Juni Fonden med virkning fra april 2017. Helene Kähler Hjenner er ny formand.

Helene Kähler Hjenner overtog efter Hans Jørgen Rasmusen i juli 2016 formandsposten i bestyrelsen for den almennyttige...