Professor indtræder i Poul Due Jensens Fond

Afdelingsleder ved Københavns Universitet, professor Flemming Konradsen er nyt med­lem af bestyrelsen i Poul Due Jensens Fond.

Flemming Konradsen (foto: KU Global Health) Flem­m­ing Kon­rad­sen (fo­to: KU Glo­bal…