Rokade i Roskilde Festival-fonden

Tre nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival.

Lotte Hansen, Martin Høyer-Hansen & Lene Tanggaard Pedersen Lot­te Han­sen, Mar­tin Høy­er-Han­sen & Le­ne Tang­gaard…