Thomas Hofman-Bang bliver ny direktør i Industriens Fond

Thomas Hofman-Bang ansættes som adm. direktør i Industriens Fond. Han overtager stillingen efter Mads Lebech, som nu tiltræder stillingen som adm. direktør i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden.

Thomas Hofman Bang
 
For­hen­væ­ren­de CEO og se­ni­or part­ner i KPMG, Tho­mas Hof­man-Bang til­træ­der til fe­bru­ar 2019 som ny adm. di­rek­tør i…