Udskiftning i Den Sociale Kapitalfond

Peter Engberg afløser Gurli Martinussen som bestyrel­ses­for­mand i Den Sociale Ka­pi­tal­fond, der blev stiftet af Tryg­heds­grup­pen/Tryg­fonden i 2011.

Peter Engberg Pe­ter Eng­berg (fo­to: Den So­ci­a­le…