Nyt videnscenter inviterer flere fonde til netværket

I flere år har fondenes forskelligheder spændt ben for dannelsen af en branche­or­ga­ni­sa­tion. Men nu har 34 små og store fonde og filantro­piske foreninger fra hele landet taget initiativ til en forening, der har fokus på det fælles gods i fonds­sektoren: de sam­funds­gavn­li­ge uddelinger. Fondenes Videnscenter vil lancere uddelings­faglige netværksmøder og videndeling til alle fonde, der ønsker at bakke op om den danske fondssektor. ”Ad­gangs­billetten er redegørelsen for God Fondsledelse,” siger foreningens bestyrelses­for­mand, Lars Hansen, der er direktør i Villum Fonden.

Fondenes Videncenter ”Al­le er vel­kom­ne og jo fle­re jo bed­re,” si­ger Lars…