De po­li­ti­ske ue­nig­he­der træk­kes hårdt op i valg­kamp­s­ti­der. Men på fonds­om­rå­det kan der her ef­ter val­get be­stemt og­så…