Fundraisere spiller større rolle på rådhusene

Flere kommunale embedsmænd har titel af fundraiser. I 36 kommuner er en eller flere fundraisere ansat i den centrale del af forvaltningen. Mange kommuner bevæger sig væk fra ad hoc fundraising, og arbejder i stedet mere strategisk med at skaffe fondsmidler, der understøtter kommunens primære mål og myndighedsopgaver. KL har netop be­slut­tet at relancere sit fundraiser-netværk.

Kommunal fundraiser
”Fundraising i kommunerne har gennemgået et modningsspor. Man er blevet mere op­mærk­som­me på at fundraising fra private fonde ikke er en model, der fikser alle problemer,” siger Mette Skovbjerg, specialkonsulent i KL.

Flere kommuner ansætter professionelle fundraisere til at udforme og eksekvere en kom­mu­nal fundraising­strategi. Tidligere var området i højere grad præget af tilfældig fund­rai­sing, men tendensens går nu mere i retning af strategisk styrede indsatser, som er forankret i kom­munens overordnede mål og opgave­porteføljer.

I dag har 36 af landets kommuner fundraisere ansat i den centrale forvaltning. Mange af dem sidder med ansvaret for at udvikle en fundraisingplan eller at eksekvere en politisk vedtaget fundraising­strategi. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes undersøgelse af kommunernes fundrasingpolitikker (se tabel nedenfor).

I Kommunernes Landsforening (KL) er man opmærksomme på den voksende betydning af at hente eksterne midler fra private fonde og offentlige puljer, og KL har netop besluttet at re­lan­cere et netværk for kommunale fundraisere. Det oplyser specialkonsulent i KL’s Center for Vækst og Beskæftigelse, Mette Skovbjerg, der skal være koordinator for det nye netværk.

KL har i dag ikke et fuldstændigt overblik over omfanget og udviklingen af fundraising­funk­tio­ner­ne siden det forrige netværk blev nedlagt for tre år siden. Men det er tydeligt, at mange kommuner de senere år har gennemgået en profes­sionali­sering på området, fortæller Mette Skovbjerg:

”Fundraising giver kommunerne mulighed for at udvikle nye partnerskaber og afprøve nye metoder, og ikke mindst medvirker det til at indfri kommunernes ambitioner om at levere et højt serviceniveau til borgere og virksomheder. Kommunerne er lykkedes med en profes­sio­na­li­sering af indsatsen, hvor det tidligere lå mere tilfældigt ude i de enkelte forvaltninger,” siger hun.

Fundraising til myndighedsopgaver

Mette Skovbjerg vurderer, at mange kommuner er ved at forlade den ad hoc-prægede stra­te­gi, hvor fundraising sker ude i fagkontorerne, når der opstår et udviklingsprojekt, og man der­for bliver opmærksom på, at der måske er mulighed for med­fi­nan­sie­ring fra fonde.

”Fundraising i kommunerne har gennemgået et modningsspor. Man er blevet mere op­mærk­som­me på at fundraising fra private fonde ikke er en model, der fikser alle problemer. Ud­vik­lings­pro­jek­terne skal have et andet ophæng end, at man løber mere eller mindre blindt efter fondsmidler. Det skal forankres i forhold til kommunens primære mål. Spørgsmålet i dag er i højere grad, hvordan man kan anvende det mere strategisk og professionelt ved at få det til at passe ind i de myndighedsopgaver, kommunen skal løse. For opgaveporteføljen i en kommune er ret kompleks og involverer et potpourri af partnerskaber, hvor fondene er et delelement af det,” siger Mette Skovbjerg.

Det fremgår desuden af flere af de kommunale strategipapirer, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i, at embedsværket forsøger at forankre indsatsen så højt oppe i kom­munens planlægning som muligt.

Det er også tilfældet i Kolding Kommune, som i flere år har haft en strategisk tilgang til fund­rai­sing.

”Når vi arbejder med fundraising, skal der være et direkte link til kommunens overordnede vision. Vores fundraising­indsats skal understøtte mål, som kommunen i forvejen har valgt at satse på, og som der både er politisk fokus på og er afsat ressourcer til i forvejen,” siger fund­raising­koordinator i Kolding Kommune, Mette Kuntz Jensen.

Konkurrence og samarbejde

Kolding Kommune er en af de kommuner, der har presset på for at få KL-fund­rai­sing­net­vær­ket op at stå igen. Kommunen har to fuldtids-fundraisere ansat i den centrale forvaltning, og de oplever, at den stigende profes­sionalisering skaber behov for mere tværkommunalt sam­ar­bej­de om fundraising. Mette Kuntz Jensen ønsker derfor det genopståede fundraising­net­værk velkomment:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at kommunerne er presset på økonomien, og er nødt til at tænke i alternative finansieringskilder, hvis vi skal kunne indfri nogle af de mange ønsker og ambitioner for udvikling af kommunerne, som ikke vil kunne gennemføres med det eksi­ste­ren­de indtægtsgrundlag. Vi er alle i konkurrence med hinanden, fordi det er de samme penge, der er derude, og alle vil gerne have en bid af kagen. Men jeg oplever, at der er kommet en fæl­les forståelse af, at kommunerne i stedet for at konkurrere kan have mere ud af at ud­vek­sle erfaringer og samarbejde. Det sker i en erkendelse af, at det i bund og grund er de samme udfordringer, vi forsøger at løse,” siger hun.

Men et samarbejde mellem kommunerne kan i nogle tilfælde også øge chancerne for at få succes med ansøgningerne hos de private fonde, vurderer Mette Kuntz Jensen:

”Når vi går sammen og adresserer nogle større udfordringer og får nogle større målgrupper, som vi forsøger at skabe nogle løsninger for, så har man også en langt større chance for at skaffe midlerne hjem. Det er de samme ønsker og behov kommunerne møder i befolkningen, så derfor giver det ofte mening at se på fælles løsninger også på tværs af regionerne,” siger hun og nævner projekter inden for beskæftigelsesområdet, foreningslivet eller klimaløsninger som mulige områder at samarbejde og videndele om.

”Jeg har selv haft stor gavn af at udveksle erfaringer med mine fundraising-kollegaer, fra an­dre kommuner. Vi har jo hver især vores spidskompetencer – hvorfor det giver god mening at tale sammen i stedet for at sidde med kortene tæt til kroppen,” siger Mette Kuntz Jensen.

De første tre møder i KL’s nye fundraising-netværk finder sted den 12. april, 16. august og 22. november. Man kan tilmelde sig her.

Kommuner med fundraiser ansat i den centrale forvaltning

KommunerHar stra­te­gi ved­ta­get i by­råd el. di­rek­tionHar ret­nings­lin­jer el. vej­led­ning­er om fund­rai­singStra­te­gi for fund­rai­sing er und­er ud­ar­bej­del­se/ved­ta­gel­seHar ik­ke stra­te­gi el­ler ret­nings­lin­jerFund­rai­ser an­sat i den cen­tra­le for­valt­ning
Antal kommuner151066736
– Antal kommuner:151066736
Albertslundx
Allerødx
Assensxx
Ballerupxx
Billundx
Bornholms Regionskommunexx
Brøndbyx
Brønderslevxx
Dragørx
Egedalx
Esbjergxx
Fanøxx
Favrskovxx
Faxex
Fredensborgxx
Fredericiax
Frederiksbergxx
Frederikshavnx
Frederikssundx
Furesøxx
Faaborg-Midtfynx
Gentoftex
Gladsaxex
Glostrupx
Grevexx
Gribskovxx
Guldborgsundx
Haderslevx
Halsnæsx
Hedenstedx
Helsingørx
Herlevx
Herningx
Hillerødx
Hjørringx
Holbækx
Holstebrox
Horsensx
Hvidovrexx
Høje-Taastrupx
Hørsholmx
Ikast-Brandex
Ishøjx
Jammerbugtx
Kalundborgxx
Kertemindex
Koldingxx
Københavnx
Køgex
Langelandx
Lejrex
Lemvigx
Lollandx
Lyngby-Taarbækxx
Læsøx
Mariagerfjordxx
Middelfartxx
Morsøxx
Norddjursx
Nordfynx
Nyborgxx
Næstvedxx
Odderx
Odensexx
Odsherredx
Randersxx
Rebildxx
Ringkøbing-Skjernx
Ringstedx
Roskildex
Rudersdalx
Rødovrex
Samsøx
Silkeborgx
Skanderborgx
Skivexx
Slagelsexx
Solrødx
Sorøx
Stevnsx
Struerx
Svendborgx
Syddjursx
Sønderborgxx
Thistedx
Tønderx
Tårnbyx
Vallensbækx
Vardexx
Vejenxx
Vejlexx
Vesthimmerlandxx
Viborgxx
Vordingborgxx
Ærøx
Aabenraaxx
Aalborgxx
Aarhusxx