Fundraisere spiller større rolle på rådhusene

Flere kommunale embedsmænd har titel af fundraiser. I 36 kommuner er en eller flere fundraisere ansat i den centrale del af forvaltningen. Mange kommuner bevæger sig væk fra ad hoc fundraising, og arbejder i stedet mere strategisk med at skaffe fondsmidler, der understøtter kommunens primære mål og myndighedsopgaver. KL har netop be­slut­tet at relancere sit fundraiser-netværk.

Kommunal fundraiser ”Fun­dra­i­sing i kom­mu­ner­ne har gen­nem­gå­et et…