Hver tredje kommune går strategisk efter fondsmidler

Strategisk fundraising er på dagsordenen i stadig flere byråd og kommunale direktioner i hele landet. Knap en tredjedel af kommunerne har enten en politisk vedtaget fund­rai­sing­stra­tegi eller administrative retningslinjer for medfinansiering fra private fonde. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes undersøgelse af fundraisingpolitikkerne.

Kommuner & fundraising 31 ud af de 98 kommuner bruger systematisk ressourcer på at...