KBHs sundhedsborgmester: Vi bør sige nej til Augustinus Fondens donationer

Augustinus Fondens tobaksselskaber blev i sidste uge ekskluderet fra Københavns Kommunes investeringsportefølje af økonomiudvalget. Det er ikke længe siden, at kommunens kulturudvalg modtog en ny stor donation fra fonden. Sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) mener, at kommunen fremover bør være principfast: ”Står det til mig, så skal Københavns Kommune fremadrettet sige nej til midler, der direkte kommer fra de industrier, vi ikke vil investere i,” siger hun.

Københavns Kommune & Augustinus Fonden

I sid­ste uge vedt­og Kø­ben­havns Kom­mu­nes øko­no­mi­ud­valg de kon­kre­te de­tal­jer i et nyt for­bud mod in­ve­ste­rin­ger i…