Konsolideringsfradrag: PwC undrer sig over ministersvar

“I en nær fremtid” evaluerer skatte­myndig­hederne effekten af fondenes reducerede kon­so­li­derings­fradrag. Efter tal fra konsulent­huset PwC og kritik fra Social­demo­kratiets skat­te­ordfører Jesper Petersen, lover skatte­minister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle bereg­ninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.

Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen “Når eva­lu­e­rin­gen er ble­vet for­sin­ket, skyl­des det…