Konsolideringsfradrag: Socialdemokratiet kræver handling af skatteministeren

Skatteordfører Jesper Petersen (S) kræver nu handling fra skatteminister Karsten Lau­rit­zen (V) i sagen om fondenes konsoli­derings­fradrag. I sidste uge offentliggjorde kon­su­lent­hu­set PwC beregninger, som viser, at fondene har bidraget med mere end 400 mil­lio­ner kroner for meget til stats­finanserne som følge af myndighedernes forkerte an­ta­gel­ser bag skatte­bereg­ning­erne. Nu vil Social­demokratiet have en afklaring.

Jesper Petersen ”Jeg synes, at det er for ringe, at denne her misere...