Sekretariatschef i fondsforening: ”Døren er åben”

Mens flere mindre og mellem­store fonde efterlyser øget samarbejde på tværs i sektoren, så er medlems­til­gang­en gået i stå i Fonde­nes Videns­center. Centrets nye hand­lings­plan rummer ingen konkrete initiativer om at hverve flere fonde, der vil bakke op om fore­ning­ens arbejde, men ”Døren er åben. Og vi vil meget gerne have flere med­lem­mer,” si­ger sekre­tariatsc­hef, Hanne Rasmussen.

Hanne Elisabeth Rasmussen (foto: Jacob Møller Overgaard) ”Vi skal væ­re til rå­dig­hed ik­ke kun for fon­de­ne, men…