Bikubenfonden dropper kulturhistorie og øger kunststøtten

Bikubenfonden har over sommeren skærpet sin uddelingsstrategi og vil fremover ikke længere støtte kulturhistoriske projekter. Til gengæld øger fonden sit fokus på kunst. Strategiændringen er allerede omsat til handling, for fonden har netop åbnet for idéer til Udstillingsprisen Vision 2017 på tre mio. kr., som fremover alene kan gå til forslag med afsæt i kunsthistorien.

Kunst- og kul­tur­hi­sto­rie har hidtil væ­ret over­skrif­ten på det ene af Bi­ku­ben­fon­dens ni stra­te­gi­ske pro­gram­mer. Men…