Bikubenfonden – med hånden på kogepladen

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har mødt chef­rådgiver i Bikubenfonden, Susanne Dahl, til et interview om samskabelse, exitstrategier og filan­tropisk ansvar set fra fondens ‘ma­skin­rum’. Hun er den anden deltager i en interview-stafet, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Med tre spørgsmål sender Susanne Dahl stafetten videre til en person i en af landets største fonde, som har ansvaret for en af filantropiens nye hjørnesten.

Susanne Dahl, chefrådgiver i Bikubenfonden med fokus på strategi og udvikling Sus­an­ne Da­hl, che­f­rå­d­gi­ver i Bi­ku­ben­fon­den med fo­kus på…